Privátní gastroenterologické centrum Liberec
Laserové centrum pro léčbu hemoroidů

MUDr. Petr Richter CSc

Studium:
1968 – 1974 Fakulta všeobecného lékařství Univerzita Karlova Praha

Zaměstnání:
1.9.1974 – 31.8.1976 Interní oddělení, lůžkové pracoviště Nemocnice Liberec. úvazek l.0
1.9. 1976 – 31.8.1979 I.ústav lékařské chemie a toxikologie, aspirantura I.ústav lék.chemie FVL UK Praha úvazek l,0
1.9.1979 – 31.8. 1993 Interní oddělení , lůžková část NemocniceLiberec,Husova 10 úvazek l.0 , funkce sekundární lékař, ordinář gastroenterologie,
1990-1993 primař interního oddělení B,
1.9. 1993 – dosud Privátní interní a gastroenterologická ambulance Husova 76, 460 01 Liberec I úvazek l,0

Členství:

Česká lékařská komora

Gastroenterologická společnost ČLS J.E.P – v letech 1998-2002 člen celostátního výboru společnosti
Česká hepatologická společnost ČLS J.E.P

Ecco – Evropská společnost pro nespecifické záněty střevní

AGA – Americká gastroenterologická společnost do roku 2010

 

V rámci postgraduálního vzdělávání se pravidelně účastním Kongresů české gastroenterologické a hepatologické společností, Evropského kongresu UEGW, ECCO, AGA a navštěvujeme semináře a odborné akce pořádané Českou lékařskou komorou. Jsem členem předsednictva Spolku lékařů českých v Liberci s pořádáním pravidelných seminářů v našem regionu.

 

Dosud získané specializace (atestace):

  • v oboru Interní lékařství l. stupně – 11.4.1979
  • v oboru Interní lékařství 2. Stupně – 20.6.1989
  • v oboru Gastroenterologie – 20.10.1983

Funkční Licence:

Jsem držitelem všech funkčních licenci v gastroenterologii

 

Odborná činnost:

Na základě získaných erudicí, atestací a funkčních licencí provádíme celý rozsah gastroenterologické praxe. Přístrojovým vybavením jsem na úrovni klinických pracovišt.

Z endoskopických metod zajištujeme gastroskopická vyš.orální i transnasální cestou., kolonoskopická vyšetření s možnosti polypektomií, mukosektomií, dilatací stenos GIT.

Účastníme se na kolorektálním programu depistáže prevence rakoviny tlustého střeva. V rámci tohoto programu spolupracujeme s KNL Liberec, Chir. Oddělením Jablonec N, Chirurgickým odd. Vojenské nemocnice Praha Střesovice a IKEM Praha.

 

Účastníme se pravidelně indikačního onkologicko-chirurgického semináře v KNL Liberec, kde řešíme léčebné a diagnostické postupy jednotlivých pacientů.

Na základě funkční licence v Endosonografii spolupracujeme s Chirurgickým a Onkologickým odd KNL při stanovování stagingu pacientů s nádory GIT oblasti.

Provádíme pH- metrické vyšetření pro gastroenterologické, kardiologické a ORL pacienty spádové oblasti.

 

Poradny:

  • Poradna pro nespecifické záněty střev – evidujeme pacienty s ulcerosní kolitidou a Crohnovou chorobou a provádíme terapii, indikujeme chirurgická řešení a odesíláme k léčbě biologickými preparáty do center IBD. V této problematice se neustále školíme v rámci Evropských kongresů evropské společnosti ECCO a v rámci pravidelných seminářů české Skupiny pro nespecifické záněty střev při Česká gastroenterologické společnosti
  • Poradna pro celiakii,
  • Poradna pro chronickou pankreatitidu
  • Poradna pro onemocnění jater se zaměření na chron. HBV a HCV hepatitidy, steatosy jater, metabolická onemocnění
  • Poradna pro funkční dyspepsie

 

Ročně provedeme kolem 800-1000 gastroskopických vyš., 1500 kolonoskopických vyšetření, 800 sonografických vyšetření břicha, v poradnách vyšetříme 1500 pacientů.