Privátní gastroenterologické centrum Liberec
Laserové centrum pro léčbu hemoroidů

Entonox – „rajský plyn“

  • Ambulantní nebolestivý zákrok.
  • Neinvazivní (nechirurgický) výkon.
  • Jednorázové ošetření s trvalým výsledkem.
  • Specifi cké ošetření (cílené vyhledání tepny dopplerem).
  • Efektivní, nadřazena dalším metodám, včetně chirurgickým zákrokům.

LASEROVÁ OKLUZE S DOPPLEROVSKOU NAVIGACÍ (Help-HALO)

Unikátní metoda ošetření hemoroidů využívající energie diodového laseru, při které je přímo vyhledána a ošetřena přívodná tepna.

Ultrazvuková sonda doppleru detekuje v submukóze hemoroidální tepnu a následně je toto místo ošetřeno krátkodobým působením laserové energie, aby opětovně sonda doppleru potvrdila úspěšnost uzávěru cévy. Tímto způsobem se ošetří všechny hlavní tepny ústí konečníku s přerušením toku krve a smrštěním uzlů, které následně vede k vymizení potíží pacienta.